...............  
    Forside
    Firmaoplysninger
    sub Cv
    sub Beskæftigelse
    Tilstandsrapport
    Energimærkning
    Tilsyn med Byggeri
    Kontakt
    ...............

Hovedarbejdsområder

Tilstandsrapport i forbindelse med ejerskifte af fast ejendom (énfamiliehuse, flerfamiliehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, kontor/erhverv m.m.).

Køberrådgivning i forbindelse med køb af ALLE former for fast ejendom, herunder gennemgang og vurdering af allerede udarbejdet Tilstandsrapport og Energimærkning.

Energimærkning i forbindelse med ejerskifte af fast ejendom for énfamiliehuse, flerfamiliehuse, ejerlejligheder, kontor/erhverv m.v.

Energimærkning i forbindelse med lovpligtig Energimærknig for flerfamiliehuse, ejerlejligheder, kontor/erhverv m.v.

Support i forbindelse med Energimærkning af fast ejendom.

Generel vurdering af bygningers energimæssige stand.

Byggesagsbehandling i forbindelse med lovliggørelse, om/tilbygninger, ændret status fra sommerhus til helårshus m.v.

Tilsyn og byggestyring med nybyggeri, tilbygning og renovering.

Afleveringsforretninger, og 1- eller 5-års gennemgang.

Konfliktløsning, når samarbejdet mellem bygherre og entreprenør er problemfyldt.

Statiske beregninger af træ-, stål- og betonkonstruktioner.

Miljøundersøgelser i forbindelse med jord- og grundvandsforurening, samt afværgeforanstaltninger i forbindelse hermed, fx. i forbindelse med utæt olietank i villahave, mistanke om forurenet jord, vurdering af allerede udførte miljøundersøgelser og afværgeforanstaltninger/oprydninger m.v.

Geotekniske undersøgelser og vurdering i forbindelse med byggeri, sætningsskader på ældre bygnigner m.v.

Lægning/renovering af kloakrør og siveanlæg.

TV-inspektion af afløbs/kloakrør for brud o.lign.

Udarbejdelse af skitseforslag og udbudsmateriale (projektbeskrivelse, prisoverslag og tilbudslister) for licitation eller underhåndsbud samt kontrahering med entrepenører.

Drifts- og vedligeholdelse med prioriteret udførsel for alle typer bygninger, herunder boligblokke, andelsboligforenigner m.v. for mindre og større ejendomme.

Undersøgelser i forbindelse med Fugt, Skimmelsvamp, Borebiller, Husbukke, Murbier m.v.