...............  
    Forside
    Firmaoplysninger
    sub Cv
    sub Beskæftigelse
    Tilstandsrapport
    Energimærkning
    Tilsyn med Byggeri
    Kontakt
    ...............

Navn:Lars Nørregaard

Profession: Rådgivende Bygningsingeniør

Fødselsår: 1955

Nationalitet: Dansk

Sprog: Engelsk, Tysk, Svensk, Norsk

Uddannelse:
Bygningsingeniør - 1981, Haslev Ingeniørskole/Teknikum
Hovedfag: Geoteknik
Tillægsfag: Offentlig planlægning
Aftjent værnepligt v/ sanitetstropperne (lægekorpset) i 1976
Faglært tømre i 1975

Efteruddannelse/Kurser:
SRO-anlæg, DIEU
Reguleringsteknik, DIEU
Oprensning af jord- og grundvandsforurening, DIEU m. fl.
Konfliktløsning, DIEU.
Huseftersyn (tilstandsrapport) og Energimærkning, DTI

Faglige Organisationer:
Medlem af FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Medlem af IDA, Ingeniørforeningen i Danmark
Medlem af Fube, Fri og Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter.

ISO 9001
NØRREGAARD, Rådgivende ingeniørfirma FRI er ISO 9001 certificeret medio 2010, senest gen-certificeret ultimo 2011.
Certificeringen omfatter ledelsessystemet for Energimærkning af énfamiliehuse og flerfamiliehuse m.v.
Certificeringen er udført i overensstemmelse med Energistyrelsens BEK nr. 228 af 07-04-2008, krav til virksomheder der udfører Energimærkning ved anvendelse af ISO 9001, 2008, samt Energistyrelsens supplerende krav af 14-04-2008.