...............  
    Forside
    Firmaoplysninger
    Tilstandsrapport
    Energimærkning
    Tilsyn med Byggeri
    Kontakt
    ...............

Tilstandsrapporter

Udarbejdes i henhold til lov nr. 391 af 14. juni 1995 med senere ændringer m.v., som omhandler forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.

Udarbejdelse af Tilstandsrapport ved salg af fast ejendom er frivillig, men nødvendig, såfremt man som husejer/sælger ønsker at fraskrive sig sit mangeårige mangelansvar for skader på ejendommen.

Det er i forbindelse med ejendomshandel i langt den overvejende del af handlerne praksis, at køber anmoder om en Tilstandsrapport; Tilstandsrapporten er blevet en vigtig del af købers beslutningsgrundlag af ejendomskøbet.

En Tilstandsrapport har en gyldighed er 6 måneder. Efter 6 måneder kan Tilstandsrapporten fornys ved at den bygningssagkyndige genbesigtiger ejendommen, og udarbejder ny Tilstandsrapport.

I forbindelse med den bygningssagkyndiges besigtigelse af ejendommen skal sælger afkrydse en skema angående forskellige forhold om ejendommen, så som tidligere/nuværende skader, drifttekniske forhold, lovligheder m.v.

En Tilstandsrapport er en professionel vurdering af, om ejendommen er i ringere stand end tilsvarende ejendomme af samme type og alder.

Den bygningssagkyndiges besigtigelse af ejendommen, også kaldet huseftersyn, skal afdække synlige skader, tegn på skader og/eller risiko for skader. Tilstandsrapporten skal give et generelt billede af ejendommens øjeblikkelige tilstand.

Erhvervsejendomme og ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af loven.

Sælger og køber har i forbindelse med ejerskifte af fast ejendom begge interesse i af få udarbejdet en Tilstandsrapport, således at der kan indhentes tilbud på ejerskifteforsikring. Sælger er pligtig til at indhente tilbud på ejerskifteforsikring, og fremvise tilbudet til køber.
En ejerskifteforsikring dækker ikke forhold, som er beskrevet i Tilstandsrapporten.
Bemærk, at sægler kun er pligtig til at tilbyde køber det på markedet billigste tilbud på ejerskifteforsikring. Køber bør i egen interesse undersøge, om en udvidet ejerskifteforsikring er relevant, fx. med el-dækning, lavere selvrisiko, længere varighed m.v.
Følgende karakterer benyttes som standard i en Tilstandsrapport:

IB - Ingen bemærkninger.

KO - Kosmetiske skade. Beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen.

K1 - Mindre alvorlige skader. Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

K2 - Alvorlige skader. Beskriver skader, som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele.

K3 - Kritiske skader. Beskriver skader, som vil medføre at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette svigt risikerer at medføre skader på andre bygningsdele.

UN - Bør undersøges nærmere. Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang. Det kan være en alvorlig skade; derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares.

Yderligere oplysninger om ordningen kan hentes på følgende adresse: www.boligejer.dk