Øvrige

Konfliktløsning, når samarbejdet mellem bygherre og entreprenør er problemfyldt.

Statiske beregninger af træ-, stål- og betonkonstruktioner.
( for stor afstand
Undersøgelser af kloaker og regnvandsledninger samt brønde, herunder TV-inspektion.

Udarbejdelse af skitseforslag og udbudsmateriale (projektbeskrivelse, prisoverslag og tilbudslister) for licitation eller underhåndsbud samt kontrahering med entreprenørers.
Fugtundersøgelser
 
Skimmelsvampeundersøgelser
 
Varetage sagsudførelse i f.t forsikring i f.m fugt- og skimmelsvampeundersøgelser