Altan

Gamle betonstøbte altaner er erfaringsmæssigt et forsømt område. Revner og afskallet beton kan medføre blotlægning af armeringsjern med manglende bæreevne til følge. Manglende bæreevne kan medføre nedstyrtninger. NØRREGAARD kan besigtige altaner og udføre rapport for hver enkelt altan. Forefindes flere altaner på ejendommen kan det udføres prioriteringsliste mht udbedringer. Mht reparation af altaner indgår NØRREGAARD aftaler med entreprenør samt føre tilsyn.