Tilsyn

Tilsyn / byggestyring med nybyggeri eller renovering af eksisterende byggeri er altid fornuftigt.

Tilsyn / byggestyring skal betragtes som en slags forsikring.
Såfremt byggeriet går helt efter planen kan bygherre ofte føle, at udgift til Tilsyn / byggestyring har været spildt.
Udgift til Tilsyn / byggestyring vil aldrig være spildt, idet et byggeri aldrig kan udføres helt efter planen; der vil altid opstå uforudsete hændelser, små til større.
Erfaringen viser, at entreprenører ikke kan bygge uden uforudsete hændelser, ligesom erfaringen viser, at der ikke kan udarbejdes udbudsmateriale uden fejl, eller forhold der kræver korrigerende handlinger.

Før et byggeri påbegyndes, er kommende arbejder normalt overskuelige for bygherre.
Mens arbejdet pågår, kan det som bygherre være vanskeligt at følge med i alle del-entrepriserne, og kontrollere, om alle aftaler overholdes.
Erfaringer viser, at byggeri som nævnt aldrig kan udføres efter den planlagte strategi; der vil altid være forhold, som – forskyldt eller uforskyldt – er uventede.
Og i disse situationer er det formålstjenligt at have entreret med en bygherrerådgiver (tilsyn / byggestyring).

Tilsynet kan udføres på flere niveauer, afhængigt af bygherres eget arrangement i byggeriet.

Tilsynet kan fx. aftales til:

 • ½ time pr. arbejdsdag
 • 1-2 timer hver 3. dag
 • 1 gang pr uge
 • ad hoc, det vil sige når bygherre finder anledning til tilsyn
 • tilsyn med kritiske faser, så som udgravning til rand- og pladefundament, kontrol af bæredygtig jord (for
   undgåelse af senere sætninger), gulvvarmeslanger før støbning, støbning, placering af vægge m.v.
 • kombination af ovenstående.

Følgende tilsyn kan være formålstjenlig i langt de fleste byggerier:

 1. Opstart/sagsbehandling
 2. Opstartsmøde
 3. Udgravning randfundament
 4. Udgravning terrændæk
 5. Udgravning rør/kloak m.m
 6. Lagt isolering og gulvvarmerør
 7. Montering af bagmur
 8. Placeret spær
 9. Lægter og undertag
 10. Indvendige vægge
 11. Vinduer døre
 12. Malerarbejde
 13. Generel finish
 14. Foraflevering
 15. Aflevering
 16. 4 ad-hoc møder
 17. Uforudsete forhold

Uanset ovenstående vejledende tilsynscykluser vil tilsyn / byggestyring være bedre rustet, såfremt tilsynet har sin daglige/ugentlige gang i byggeriet. Evt. kan bygherre løbende rapportere ændringer til tilsynet.

Tilsynet udarbejder nødvendige skriftlige dokumenter, så som referater, breve, godkender betalingsplaner til bank, afleveringsprotokoller m.v.

Kontakt NØRREGAARD for aftale om tilsyn, der passer til netop dit behov.