Oversvømmelse

Oversvømmelse af parcelhushaver, grundarealer o.lign områder kan skyldes flere meget lokale forhold. Vurderinger af risiko for oversvømmelse af arealer i dingeo.dk er generelle vurderinger baseret på oplysninger hentet i diverse databaser. Disse vurderinger er generelt set korrekte, men kan dog være behæftet med usikkerheder, hvilket vil sige at de kan være teoretisk overdrevne hhv teoretisk underdrevne. Intet er mere sikkert end en konkret fysisk gennemgang af et areal, og vurdering af en kyndig person. Konkret afklaring kan værende afgørende i fm salg og køb af ejendom. NØRREGAARD kan besigtige arealer og lokale forhold, samt vurdere muligheder og konsekvenser.