Øvrige

Konfliktløsning, når samarbejdet mellem bygherre og entreprenør er problemfyldt.

Undersøgelser af kloaker og regnvandsledninger samt brønde, herunder TV-inspektion.

Udarbejdelse af skitseforslag og udbudsmateriale (projektbeskrivelse, prisoverslag og tilbudslister) for licitation eller underhåndsbud samt kontrahering med entreprenørers.

Fugtundersøgelser

Skimmelsvampeundersøgelser

Varetage sagsudførelse i f.t forsikring i f.m fugt- og skimmelsvampeundersøgelser