CV

Navn: Lars Nørregaard

Profession: Rådgivende Bygningsingeniør

Nationalitet: Dansk

Sprog: Engelsk, Tysk, Svensk, Norsk

Uddannelse:
Bygningsingeniør – 1981, Haslev Ingeniørhøjskole/Teknikum
Hovedfag: Geoteknik
Tillægsfag: Offentlig planlægning
Aftjent værnepligt v/ sanitetstropperne (lægekorpset) i 1976
Faglært tømre i 1975

Efteruddannelse/Kurser:
SRO-anlæg, DIEU
Reguleringsteknik, DIEU
Oprensning af jord- og grundvandsforurening, DIEU m. fl.
Konfliktløsning, DIEU.

Tilstandsrapport / Huseftersyn

Energimærkning for alle typer ejendomme

Faglige Organisationer:
IDA, Ingeniørforeningen i Danmark

ISO 9001
NØRREGAARD Rådgivende IngeniørFirma er ISO 9001 certificeret i 2010, bliver gen-certificeret hvert år.
Certificeringen omfatter ledelsessystemet for Energimærkning af énfamiliehuse, flerfamiliehuse, erhvervsejendomme m.v.
Certificeringen er udført i overensstemmelse med Energistyrelsens BEK nr. 228 af 07-04-2008, krav til virksomheder der udfører Energimærkning ved anvendelse af ISO 9001, 2008, samt Energistyrelsens supplerende krav